Color Grunnrengjøring
Brukes til alminnelig rengjøring og rengjøring før innendørs maling. Fjerner smuss, voks, såperester, fett, tjærestoffer og nikotin. Til alle flater som tåler vann.
Art.nr. Beskrivelse Pk.
79455 Color Grunnrengjøring 1 L 3
79473 Color Grunnrengjøring 3 L 2