FOKUS PÅ RESIRKULERT PLAST
27.08.2021

Flere og flere av våre produkter kommer nå med 100% resirkulert plast.

MALERKAR - FRA HVIT TIL GRÅ
Det første produktene som ble lagt over på 100% resirkulert plast, var våre malerkar.
Alle kommer nå i grå farge. De nye malerkarene blir også benyttet i alle våre rullesett.

For fabrikken betyr dette grepet alene, en besparelse på ca 50 tonn plast pr år!

Nå er også våre plastinnlegg og grå malerbøtter produsert av 100% resirkulert plast.


FLERE PRODUKTER FØLGER ETTER
Besparelsen av nyprodusert plast er enorm når også andre produkter følger etter.
Noen eksempler er plastfolie, avfallsekker, skaft til pensler m.m.

Endringen til resirkulert plast er en naturlig del av det store arbeidet som gjøres av våre 
produsenter/leverandører for å gå over til mer bærekraftige råvarer, og mer energivennlig produksjon.