FORBEDRING! STIWEX STIKKRULLER 18 CM
24.11.2021

Alle Stiwex stikkruller 18 og 25 cm passer nå til 
8 mm rullebøyler, og har fått større diameter!
Stiwex stikkruller med 18 cm bredde har tidligere passet til rullebøyler med 6 mm ståltråd.
Dette er nå historie, og systemet er blitt mer anvennelig, mer solid og ikke minst mer effektivt.

Kjernen / gavlen hadde tidligere diameter 35 mm, denne er nå 45 mm.

Disse forbedringene gir 3 vesentlige fordeler:
- diameteren økes med opp til 45% (avhengig av tykkelsen på pelsen), noe som gjør at rullene tar opp mer maling og dermed blir mer effektive.
- med større diameter reduseres omdreiningshastigheten, noe som igjen reduserer risikoen for sprut.
- det nye systemet blir markant kraftigere og mer stabilt med 8 mm ståltråd på rullebøylen (mot 6 mm tidligere).

Alle de nye 18 cm rullene er på lager.

Følgende endringer gjelder:

 Gml. art.nr.Nytt art.nr. Beskrivelse 
 7521056125 Malerrull-bøyle 7807 stikk Premium 8mm x 18cm
 2201056123 Malerrull 7848 Supermoh. filt Proff stikk 180 mm
 2201756122 Malerrull 7816 Microrino stikk 180 mm
 8422756124 Malerrull 7820 Microlon Proff stikk 180 mm
 2202956121  Malerrull 7817 Lamrino Proff stikk 180 mm